İndeksler

Tahkik, aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.

ISAM

ROAD: Directory Of Open Access Scholarly Resources

Yer Aldığı Diğer Platformlar
Academia.Edu