Makale

Elyazması Eserlere Dibâce ve Tahkikte Süreli Yayıncılık: Mecelletü Ma‘hedi’l-Mahtûtâti’l-‘Arabiyye

Özet

Bu çalışma, yayın hayatına yeni başlayan Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi’nin stratejisine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır ve Mecelletü Ma‘hedi’l-Mahtûtâti’l-‘Arabiyye özelinde tenkitli metin neşri alanında entelektüel türlerden biri olan süreli yayıncılığı konu edinmektedir. Ancak çalışmayı daha anlamlı hale getirmek için öncelikle elyazmaları hakkında birtakım temel bilgilere yer verilmiştir. İslam kültür mirası içerisinde tek varak veya hacmi küçük risaleler şeklinde birçok yazma bulunmaktadır. Bu sebeple risale türü çalışmaları yayımlamak üzere süreli yayımlar çıkarılmıştır. Bu yazıda Ma‘hedi’l-Mahtûtâti’l-‘Arabiyye adlı enstitünün bir yayını olan ve 1955-2017 yılları arası ikişer sayıdan 61 cilt yayımlanan bu derginin içerik panoraması ortaya konmuştur. Bu çerçevede derginin yayın içeriğine dair istatistikler bir tabloyla gösterilmiş, bugüne kadar dergide yayımlanan çalışmalar farklı açılardan tasnife tabi tutularak kronolojik şekilde listelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Yazma süreli yayın Mecelletü Ma‘hedi’l-Mahtûtâti’l-‘Arabiyye minhuvât edisyon kritik