Değerlendirme Makalesi

Cezayir Elyazma Eserler Dergisi

Özet

Cezayir Yazma Eserler Dergisi, 2004 yılında Cezayir’de yayın hayatına başlamıştır. Cezayir’in batısında yer alan Vehrân (Oran) şehrinde Kasım 1961’de kurulan Oran1 Ahmed b. Belle Üniversitesi (İngilizce: University Oran1 Ahmed ben bella, Arapça: )جامعة وهران السانية bünyesinde yayınlanan hakemli, uluslararası bir dergidir. Derginin dili Arapça olmakla beraber bu zamana kadar 6 adet Fransızca ve 2 adet İspanyolca makale yayınlanmıştır. 2004-2015 tarihleri arası yılda 1 sayı, bu tarihten sonra Ocak-Haziran, bazı sayılarında Haziran-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaya başlamıştır. Sadece 2016 yılı Aralık ayında 1 tane özel sayı çıkmıştır. 2017 yılı hariç tutulacak olursa kurulduğu tarihten günümüze kadar yayınlanmaya devam
etmiştir. Bugüne kadar 14 ciltte ve 19 sayıda toplam 259 makale yayınlanan ve kabul oranı %76 olan bu dergi, başvurulara yaklaşık 99 gün içinde cevap vermekte ve kabul edilen makaleleri ortalama 44 gün sonra yayınlamaktadır. Dergi, fiziksel olarak basılmakla beraber ülkenin genel bilimsel dergi yayın sitesi olan Cezayir Bilimsel Dergi Platformundan da (Algerian Scientific
Journal Platform1) herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişim sağlanabilmektedir. Makale sayıları standart değildir. Örneğin ilk sayıda 13 makale varken üçüncü sayıda 6 makale yer almaktadır. Makalelerin dijital baskılarında, içindekiler, önsöz, editör yazısı vs. bilgiler bulunmamaktadır. Bundan dolayı genelde 6-9. sayfalardan başlamaktadır. Bu çalışmada internet ortamındaki baskılardan yola çıkarak ilk sayıdan günümüze kadar yayınlanan bütün makalelerin içeriğinin kısaca tanıtılması amaçlanmıştır.