Kitap Değerlendirmesi

İyâd Hâlid et-Tabba‘, Menhecü tahkîki’l-mahtûtât, Daru’l-Fikr, Dımaşk, 1423/2003, 115 s.