Makale

Edhem Pertev Paşa’nın Birden Fazla Kadınla Evlilik Meselesini Müdâfaa Maksadıyla Kaleme Aldığı Itlāku’l-efkâr fî akdi’l-ebkâr İsimli Eseri (Transkripsiyon ve Değerlendirme)