Makale

Muhammed b. Ahmed et-Tarsûsî’nin İrâde-i Cüzʾiyye ve İnsan Fiillerine Dair “Taʿdîlü’l-akvâl fî mesʾeleti halki’l-aʿmâl” Adlı Muhtasar Risâlesinin İnceleme, Tahkik ve Tercümesi