Makale

Ebû Hanîfe Menâkıblarının Yazma Nüshaları

Özet

İslam hukuk düşüncesi ve tarihinde müstesna bir mevkii bulunan Ebû Hanîfe, gerek klasik dönemde gerekse günümüzde pek çok âlim ve araştırmacının ilgisine mazhar olmuş; bu ilginin sonucunda hayatı ve düşüncelerine dair muhtelif türlerde birçok eser kaleme alınmıştır. Ebû Hanîfe’nin yalnızca hayatını konu edinen eserlerin sayısı dahi kırkın üzerindedir. Bu geniş külliyatın maalesef yarıya yakını, tarihin sayfaları arasında kaybolmuştur. Günümüze ulaşan kısmının da yarıya yakını neşredilip araştırmacıların istifadesine sunulmuş iken diğer yarısı hâlâ yazma halinde olup naşirlerin ilgisini beklemektedir. Bu geniş literatürün neşrine olan ihtiyaca vurgu yapmak ve tahkik ile ilgilenen kimselerin dikkatlerini çekmek amacıyla yapılan bu çalışmada, öncelikle Ebû Hanîfe’nin hayatı hakkında yazılan eserlerin bir listesi verilmiş, ardından yayınlanmamış olan eserlerin yazma nüshaları tanıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Ebû Hanîfe Menâkıb Menâkıbu Ebî Hanîfe Yazma Nüshalar