Makale

Ali Rızâ Kudsî Efendi ve “İlm-i Ahlâk ve Ulûm-ı Dîniyye Dersleri” Adlı Defteri

Özet

Ali Rızâ Kudsî Efendi, 1304/1888 yılında Konya’da doğmuştur. Babası Konya bilginlerindenHasan Kudsî Efendi’dir. Ahmed Ziyâ Efendi’den icâzet alan Ali Rızâ Efendi, Konya Dârülmual-limîn Mektebi’nden mezun olmuş, 1909’da Konya Islâh-ı Medâris Medresesi’nde Arapça, akâidve kıraat öğretmeni olarak vazife almıştır. I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale cephesinde gazi olmuş,askerden dönünce bir müddet ticaretle uğraştıktan sonra 1919’daİntibahdergisini çıkarmıştır.1920’de Konya’dan ayrılarak Hatay’a giden ve 1927’de İskenderun Abacalı köyünde bir medre-se açan Ali Rızâ Efendi, daha sonra Şam’a giderek 7 Ocak 1956’daki vefatına dek faaliyetleriniburada yürütmüştür. Eğitim ve yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra eser telifiyle de meşgul olanmüellifinNamaz’da Miktâr-ı Kırâat,Ezan ve Hutbe,el-Fıraku’l-İslâmiyye küllühüm Müslimûnve Dinî Bilgilerisimlerinde yayınlanmış eserleri vardır. Ali Rızâ Kudsî Efendi, bu eserlerinden başka,1913 yılında Konya Islâh-ı Medâris Medresesi’nde öğrencilerine okuttuğu ders notlarını bir arayagetirerek “İlm-i Ahlâk ve Ulûm-ı Dîniyye Dersleri” üst başlıklı müstakil bir defer tertip etmiştir. “Ulûm-ı Dîniyye” ve “İlm-i Ahlâk” adında iki bölümden oluşan bu defer, Konya KoyunoğluKütüphanesi 7274 numarada kayıtlıdır. “Ulûm-ı Dîniyye” başlıklı ilk bölümde soru-cevap tarzın-da bir ilerleyiş söz konusu olup, sorulan sorulara özlü cevapların verildiği görülmektedir. “İlm-i Ahlâk” bölümünde ise ahlâk nazariyesine dair bilgi ve amelî/pratik ahlâk esasları ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Dinî bilgiler akâid ahlâk ilmi Islâh-ı Medâris