Makale

Fahreddin er-Râzî’nin el-Cedel Adlı Eserinin Tahkikli Neşri

Özet

İlmî tartışmalarda tutarlılığın korunması ve karşı görüşün delillerindeki açıkların tespit edilmesi noktasında İslami ilimler geleneğinde cedel ilmine hatırı sayılır derecede ilgi gösterilmiştir. Bunun neticesinde pek çok eser kaleme alınmış ve esasen dini açıdan hoş görülmeyen “tartışma”nın şerʿî açıdan nasıl doğru şekilde yapılabileceği üzerinde durulmuştur. İstidlâle konu olabilecek delillerden doğru bir yöntemle nasıl istidlâl edilebileceği ve bu delillerle istidlâl eden kişilere karşı hangi itirazların yapılabileceği zikredilmiş; deliller arasından da kıyas konusu merkezi bir yerde konumlandırılmıştır. Bu bağlamda eser telif edenlerden biri de Fahreddin er-Râzî’dir. Onun bu alanda el-Kâşif adlı eserinin yanı sıra kendisine nispet edilen, tek nüshasına ulaşabildiğimiz ve günümüze eksik bir şekilde ulaşan el-Cedel isimli bir eseri daha bulunmaktadır. Bu makalede Râzî’nin beş temel ilmi konu edinen el-Meʿâlim adlı eserinin bir kısmı olduğunu düşündüğümüz el-Cedel adlı eseri incelenecektir. Makalenin ilk kısmında el-Cedel hakkında genel bilgiler verilecek ve eserin içeriği ele alınacaktır. İkinci kısmında ise eserin tahkikli neşri yer alacaktır.

Anahtar Kelimeler

Râzî Cedel Meʿâlim Fıkıh Usulü İtiraz